KIM NGẠCH XUẤT KHẨU VIỆT NAM TĂNG TỐC ĐẠT 200 TỶ USD

Theo Báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 7 tháng năm 2022 của Bộ Công Thương, tính chung 7 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu (XK) đã vượt 200 tỷ USD (đạt 216,35 tỷ USD) và tăng tới 16,1% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu tháng 7 tăng 8,9% so với cùng kỳ

Xuất khẩu hàng hóa của cả nước đạt tốc độ tăng trưởng ấn tượng trong những tháng trước đó nhưng cùng với sự thuận lợi về tỷ giá (tỷ giá USD tăng mạnh trong khi các ngoại tệ khác như Euro, yên Nhật lao dốc, tiền đồng ổn định đã tác động thuận lợi cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam). Theo Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu trong tháng 7 có sự sụt giảm so với tháng 6 chủ yếu do sự sụt giảm về kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng hàng, bao gồm nông lâm thủy sản và nhóm hàng công nghiệp chế biến chế tạo.

Tính trên 7 tháng đầu năm 2022 thì kim ngạch xuất khẩu đã vượt 200 tỷ USD (đạt 216,35 tỷ USD) và tăng tới 16,1% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực doanh nghiệp trong nước tăng cao (tăng 17%), cao hơn so với khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (tăng 15,78%). Với kết quả đạt được này cho thấy sự nỗ lực của các doanh nghiệp trong nước trong việc khôi phục sản xuất kinh doanh, nối lại chuỗi cung ứng trong điều kiện dịch bệnh vẫn còn phức tạp, chưa thể lường trước.

Còn về thị trường xuất khẩu hàng hóa trong 5 tháng đầu năm 2022:

– Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, đây là điểm sáng trong tăng trưởng xuất khẩu với kim ngạch ước tính đạt 66,7 tỷ USD, tăng 23,7% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 30,8% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

– Tiếp đến là Trung Quốc ước đạt 30,42 tỷ USD, tăng 6,5%.

– EU ước đạt 27,67 tỷ USD, tăng 21,1%.

– ASEAN ước đạt 20,38 tỷ USD, tăng 25,8%.

– Hàn Quốc ước đạt 13,9 tỷ USD, tăng 14,5%.

– Nhật Bản ước đạt 13,3 tỷ USD, tăng 12,2%.

Duy trì xuất siêu của thương mại Việt Nam

Tình hình nhập khẩu hàng hóa tính từ đầu năm đến nay:

– Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 72,45 tỷ USD, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước.

– Hàn Quốc đạt 37,28 tỷ USD, tăng 23,7%.

– ASEAN đạt 28,2 tỷ USD, tăng 13,6%.

– Nhật Bản đạt 13,99 tỷ USD, tăng 9,8%.

– EU đạt 9 tỷ USD, giảm 6,1 so với cùng kỳ năm trước.

– Hoa Kỳ đạt 8,8 tỷ USD, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước.

Ứớc tính xuất siêu 21 triệu USD, tính chung 7 tháng, cán cân thương mại ước tính tiếp tục duy trì trạng thái xuất siêu, với khoảng 764 triệu USD (cùng kỳ năm trước nhập siêu 3,31 tỷ USD).

Bộ Công Thương trong thời gian tới cũng đẩy mạnh xuất khẩu, thúc đẩy phát triển sản xuất như hỗ trợ các doanh nghiệp về thông tin thị trường. Tổ chức xúc tiến xuất khẩu, tận dụng các cam kết trong các Hiệp định FTA đã ký kết và thông qua các chuỗi giá trị toàn cầu để tìm kiếm thị trường mới. Đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo để tạo ra các sản phẩm mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HECO LAND