Số lượng: 3
Ngày hết hạn: 31/03/2022
Tình trạng: Gấp
Hình thức: Nhân viên chính thức
Công ty: Công ty ABC
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Mô tả công việc

• Chịu trách nhiệm cập nhật và theo dõi các số liệu kế toán liên quan đến tình hình hoạt động và sản xuất kinh doanh của Công ty.

• Theo dõi và báo cáo cập nhật tất cả các tài khoản thanh toán của Công ty.
• Hạch toán tất cả các nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm kế toán và đảm bảo dữ liệu chính xác và kịp thời.
• Cung cấp báo cáo hoạt động kinh doanh, bảng cân đối, đăng ký tài sản cố định, công nợ phải thu, công nợ phải trả, bảng tính dồn tích và bảng tính trả trước theo định kỳ hàng tháng, hàng quý, năm.
• Lập kế hoạch thanh toán theo mức độ ưu tiên và thứ tự hóa đơn.
• Tổng hợp các tài liệu cần thiết để làm việc với kiểm toán viên độc lập hoặc cơ quan thuế; làm việc với cơ quan thuế các vấn đề liên quan đến thuế.
• Kiểm soát chứng từ thanh toán từ các bộ phận, hướng dẫn các bộ phận liên quan về thủ tục và hồ sơ thanh toán.
• Hỗ trợ hướng dẫn và trả lời các vấn đề liên quan đến Tài chính Kế toán từ các bộ phận khác trong Công ty; đào tạo quy trình liên quan đến tài chính cho nhân viên mới.
• Đề xuất biện pháp ngăn ngừa rủi ro; ý kiến chỉnh sửa nhằm nâng cao chất lượng các báo cáo tài chính của công ty.
• Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các quy chế, quy định của Công ty có liên quan đến hoạt động tài chính.
• Công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.

Yêu cầu ứng viên

• Tốt nghiệp Đại học (hoặc cao hơn) chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Quản trị kinh doanh hoặc tương đương.
• Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
• Thành thạo hệ thống kế toán, thuế Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế; các phần mềm kế toán phổ biến.
• Thành thạo các phần mềm như Misa, Fast, Word, Excel, PowerPoint,…
• Khả năng làm việc dưới áp lực cao.
• Thái độ trung thực, có trách nhiệm với công việc.

Quyền lợi

• Lương cơ bản cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực
• Chính sách thưởng theo doanh số chung và hiệu suất công việc
• Chế độ xem xét tăng lương định kỳ hàng năm, chế độ du lịch theo quy định công ty
• Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn và kỹ năng công việc
• Đầy đủ quyền lợi của người lao động theo quy định của luật lao động hiện hành

    Submit application form

    HECO LAND