Tuyển dụng

Trang tuyển dụng

TUYỂN DỤNG

Số lượng: 3
Ngày hết hạn: 10/03/2022
Tình trạng: Gấp
Hình thức: Nhân viên chính thức
Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HECO LAND
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Mô tả công việc Lập, kiểm tra và quản lý các hóa…

KẾ TOÁN VIÊN

Số lượng: 3
Ngày hết hạn: 31/03/2022
Tình trạng: Gấp
Hình thức: Nhân viên chính thức
Công ty: Công ty ABC
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Mô tả công việc • Chịu trách nhiệm cập nhật và theo…

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG NGHỆ

Số lượng: 1
Ngày hết hạn: 31/03/2022
Tình trạng: Gấp
Hình thức: Nhân viên chính thức
Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HECO LAND
Địa điểm: Hồ Chí Minh

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Đề xuất, tham gia xây dựng các…

TRƯỞNG PHÒNG ADMIN

Số lượng: 1
Ngày hết hạn: 31/03/2022
Tình trạng: Gấp
Hình thức: Nhân viên chính thức
Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HECO LAND
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Mô tả công việc – Chịu trách nhiệm về các hoạt động…

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Số lượng: 1
Ngày hết hạn: 31/03/2022
Tình trạng: Gấp
Hình thức: Nhân viên chính thức
Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HECO LAND
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Mô tả công việc 1. Quản lý chung – Xây dựng chiến…

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Số lượng: 1000
Ngày hết hạn: 31/03/2022
Tình trạng: Thường xuyên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HECO LAND
Địa điểm: Hồ Chí Minh

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Nơi làm việc: Văn phòng HCM Địa chỉ:…

GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

Số lượng: 1
Ngày hết hạn: 31/03/2022
Tình trạng: Gấp
Hình thức: Nhân viên chính thức
Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HECO LAND
Địa điểm: Hồ Chí Minh

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. QUẢN LÝ CHUNG DỰ ÁN: – Xác…

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Số lượng: 1
Ngày hết hạn: 31/03/2022
Tình trạng: Gấp
Hình thức: Nhân viên chính thức
Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HECO LAND
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Mô tả công việc – Điều hành hoạt động của Phòng Kế…

HECO LAND