DOANH NGHIỆP CẦN LƯU Ý VỚI QUY ĐỊNH MỚI VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG KHI CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN

Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2022/NĐ-CP (Nghị định 49) từ ngày 29/7/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP. Nghị định 49 này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/9/2022 và có nhiều điểm mới về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Về hoạt động chuyển nhượng bất động sản, giá tính thuế GTGT là giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất được trừ để tính thuế GTGT. Tuy nhiên, giá đất được trừ trong một số trường hợp được sửa đổi, bổ sung như sau:

– Trường hợp được Nhà nước giao đất để đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, giá đất được trừ để tính thuế GTGT bao gồm tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất và tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng (nếu có).

– Trường hợp thuê đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, giá đất được trừ để tính thuế GTGT là tiền thuê đất phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng (nếu có);

Có lưu ý rằng:  tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp là số tiền tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

– Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân thì giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất không bao gồm giá trị cơ sở hạ tầng. Cơ sở kinh doanh được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của  cơ sở hạ tầng (nếu có). Trường hợp không xác định giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng thì giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá đất do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định tại thời điểm ký hợp đồng nhận chuyển nhượng.

– Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận chuyển nhượng bất động sản của các tổ chức, cá nhân đã xác định giá đất bao gồm cả giá trị cơ sở hạ tầng, thì giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng không bao gồm giá trị cơ sở hạ tầng.

– Trường hợp không tách được giá trị cơ sở hạ tầng tại thời điểm nhận chuyển nhượng thì giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá đất do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định tại thời điểm ký hợp đồng nhận chuyển nhượng.

– Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân thì giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá đất ghi trong hợp đồng góp vốn. Trường hợp giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thấp hơn giá đất nhận góp vốn thì chỉ được trừ giá đất theo giá chuyển nhượng.

Trường hợp dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, kiểm toán thì cơ quan thuế có thể sử dụng kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán để quyết định việc hoàn thuế GTGT.

Theo dõi HECO LAND thường xuyên để cập nhật tin tức về thị trường kinh tế, bất động sản mới nhất!

———————————————

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Công Ty cổ phần bất động sản HECO LAND

Địa chỉ: 111-113-115-117-119-121 Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10, TP HCM, Việt Nam

Hotline: 028 2252 6666

Gmail: info@hecoland.vn

Website: https://hecoland.vn/

#batdongsan #moigioibatdongsan #muabannhadat #nhadat #bandat #moigioinhadat #hecoland #tinbatdongsan #chothuevanphong #batdongsannhapho

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HECO LAND