NHỮNG ĐIỀU BẠN NÊN BIẾT VỀ SỰTHAY ĐỔI NHU CẦU CHO THUÊ VĂN PHÒNG SAU ĐẠI DỊCH

Sau đi dch, nn kinh tế đã dn khi sc vi nhng kết qu tăng trưng mnh m, t đó nhu cu cho thuê văn phòng cũng dn quay tr li n đnh hơn. Văn phòngtin nghi trong tương lai s là mt h sinh thái có nhiu la chn cho ngưi lao đng.

Ti khu vc TP.HCM trong quý đu tiên ca năm 2022, giá cho thuê văn phòngtrung bình tăng 0,5% so vi quý trưc nhưng vn n đnh theo năm, trong đó, giá thuê văn phòng loi A tăng nh 0,6% theo quý và 0,2% theo năm, đt mc 59,1 USD/m2/tháng. Còn giá cho thuê văn phòng hng B đưc ghi nhn mc 34 USD/m2/tháng, tăng 1,1% theo quý và 0,5% theo năm. Kết qu này cho thy giá thuê đang dn tr li xu hưng tăng khi các hot đng kinh doanh dn hi phc trong điu kin “bình thưng mi”.

Các d án CMC Creative ti Qun 7 và Pearl 5 ti Qun 3, giúp nâng tng din tích cho thuê văn phòng ti TP.HCM lên 1.400.100 m2. T l hp th văn phòng hng A và B ti TP. H Chí Minh trong quý đt hơn 24.000 m2, gp rưi quý trưc và gn gp đôi so vi năm trưc, din tích hp th này ch yếu đến t các d án mi và đóng góp 29% tng mc hp th. Trong đó, giao dch cho thuê văn phòng ch yếu đến t các nhóm ngành: Phát trin phn mm (19%), Bán l (16%), Ngân hàng (10%), Logistics (16%) và E-commerce/Fintech (16%), các ngành khác (23%) (theo Cushman & Wakefield).

Mc dù trong đi dch, nhiu khách hàng tha nhn phương thc làm vic t xa vn có hiu qu nhưng cũng có mt phn ln khách hàng cho rng làm vic t xa s nh hưng đến năng sut lâu dài, văn hóa tchc, đi mi sáng to và tương tác gia nhng nhân viên các cp.

Thách thc đt ra cho các ch nhà, chđu tư cho thuê văn phòng, khách thuê văn phòng là làm sao phi to đưc cm hng, đng lc cho ngưi đi thuê, nhân viên la chn đến văn phòng làm vic. Mt s doanh nghip và ch dch v cho thuê văn phòng đã phát trin thêm các tin ích như căn tin, phòng ngh trưa, văn phòng phc v làm vic na tun,… đ chđng gi chân nhân viên và cũng nhn sng h ln t phía ngưi lao đng.

Theo dõi HECO LAND thưng xuyên đcp nht tin tc th trưng bt đng sn, cho thuê văn phòng mi nht!

#batdongsan #moigioibatdongsan #muabannhadat #nhadat #bandat #moigioinhadat #hecoland #tinbatdongsan #chothuevanphong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HECO LAND