PHÁT TRIỂN NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN TRONG THỜI ĐẠI MỚI

Ngh môi gii có nhiu đóng góp quan trng vi nn kinh tế bt đng sn. Đc bit là trong na đu năm ca thi kì bình thưng, mt thi đi mi đang m ra cho th trưng bt đng sn sau khong thi gian b tê lit do đi dch. Đi kèm theo đó s phát trin ca ngh môi gii bt đng sn cũng ngày càng cht lưng hơn.

Môi gii giúp giao dch thành công khi bt đng sn tr giá 500.000 t đng.

Theo báo cáo ca Hip hi Bt đng sn Vit Nam, th trưng bt đng sn đóng góp 7,62% tng GDP cc trong năm 2019. Trong ngành bt đng sn, khong 300.000 nhà môi gii hin có trên thtrưng đã kết ni và giao dch thành công hàng trăm nghìn sn phm bt đng snvi giá tr ưc tính khong 500.000 tđng. Mc dù môi gii bt đng sn là mt ngh có v trí quan trng trong nn kinh tếVit Nam nhưng không phi ai cũng có cáinhìn đy đ và đúng đn v nó.

Môi giới bất động sản trong thi đi mi cn tr nên bài bn, chuyên nghip hơn

Hin nay, môi gii đã dn tr nên bài bn, chuyên nghip hơn, giúp cho ngh môi gii ngày càng tinh gn v quy trình, ti ưu hóa v công ngh đ gia tăng giá trtht cho khách hàng.

Đ tn ti trong ngh và thành công, môi gii bt đng sn phi có trình đ hiu biết và k năng cao trong nhiu lĩnh vc khác nhau như bt đng sn, lut, phong thy,… và có chng ch hành ngh. Ngoài ra, môi giới cũng phi đưc trang b mt s k năng mm, vì đây là cu ni gia ch đu tư và khách hàng. Đng thi, nhà môi gii cũng đóng vai trò là nhà tư vn, thm đnh bt đng sn đ giúp ngưi mua la chn bt đng sn ưng ý, phù hp nhu cu và kh năng tài chính. Giúp nhà đu tư bán đưc bt đng sn, giúp nhà đu tư sinh li. Bng cách đó, môi gii là tác nhân giúp to ra dòng chy bt đng sn và thúc đy kinh tế phát trin.

Nhiu môi gii bt đng sn đã tr thành nhng doanh nhân thành đt, ni tiếng và có nhiu đóng góp cho s phát trin ca lĩnh vc bt đng sn. Th trưng bt đng sn nói riêng và xã hi, h tng đô th, nn kinh tế nói chung trong 20 năm qua.

Ti HECO LAND, đi ngũ môi gii bt đng sn s đưc tha hưng 5 đc quyn, gm: công ngh qun lý, mentor hưng dn thc chiến có nhiu kinh nghim, kho d án khng l, h thng đào to chuyên nghip, hoa hng d án hp dn.

Trong thi đi mi “cuc chơi” trong vic mua và bán bt đng sn đã thay đi, khách hàng đưc nâng cao tri nghim mi sn phm. Môi gii bt đng sn dn chuyên nghip hóa và đc bit ti đa hoa hng mi lúc, mi nơi. Đây là cơ hi đmôi gii bt phá, gia tăng thu nhp cho chính mình và doanh nghip.

HECO LAND vn đang chiêu m đng đi am hiu kĩ năng v bt đng sn gia nhp cùng chúng tôi!

————————————————

THÔNG TIN LIÊN H:

Công Ty c phn bt đng sn HECO LAND

Đa ch: 111-113-115-117-119-121 Ngô Gia T, Phưng 2, Qun 10, TP HCM, Vit Nam

Hotline: 028 2252 6666

Gmail: info@hecoland.vn

Website: https://hecoland.vn/

#batdongsan #moigioibatdongsan #muabannhadat #nhadat #bandat #moigioinhadat #hecoland #tinbatdongsan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HECO LAND